www.witnica.pl | Pomoc | Rejestr zmian | AdministracjaJesteś tutaj: www.bip.witnica.pl:


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

INFORMACJE O GMINIE
ORGANY GMINY
WŁASNE AKTY PRAWNE
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
REDAKCJA
 


Oferty Pracy
Wizyt:
3953425
16-05-2012 00:00
16 maja 2012 ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA BIP

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 maja 2012 roku Gmina Witnica uruchamia nowy Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem:

 www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica

Dotychczasowy BIP (www.bip.witnica.pl) przestaje funkcjonować, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie tracą swojej ważności, będzie on nadal aktywny jako BIP archiwalny.

W nowym BIPie pojawią się wszystkie informacje aktualne od 16 maja 2012 roku oraz informacje publiczne przeniesione z dotychczas funkcjonującego biuletynu.  

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

autor:
zatwierdził:
opublikował:
 
 

26-04-2012 00:00

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243) od 1 kwietnia 2012 r. Urząd Miasta i Gminy Witnica zapewnia wszystkim osobom niesłyszącym, słabo słyszącym oraz osobom posługującym się językiem migowym możliwość swobodnej komunikacji z pracownikami Urzędu. Osobą odpowiedzialną za pomoc w załatwianiu spraw jest p. Joanna Dudziak – I piętro pok. nr 1 (Sekretariat).autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 26-04-2012 11:17 przez
 
 

28-02-2012 00:00
Zarządcą cmentarza komunalnego informuje

OGŁOSZENIE
Od 01.03.2012r. Zarządcą cmentarza komunalnego jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
66 - 460 Witnica
ul. Kosynierów Mirosławskich 1
Sprawy związane z zakupem i rezerwacją miejsc oraz usługami
administracyjnymi  załatwiane będą
 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.30
tel./fax (095)751-53-51, (095)721-64-67
email: 
zgm@witnica.pl
                                                                                  
                                                                           Zarządca cmentarzaautor:
zatwierdził:
opublikował:
 
 

18-10-2010 00:00
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?                                                        
Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1.      Świadczeń zdrowotnych
2.      Informacji o swoim stanie zdrowia
3.      Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
4.      Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5.      Poszanowania intymności i godności
6.      Dokumentacji medycznej
7.      Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
8.      Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
9.      Opieki duszpasterskiej
10.  Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
Bezpłatna infolinia: 800-190-590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00)
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-05-2013 15:32 przez
 
 

23-06-2010 00:00
Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy informuje, że z dniem 1.06.2010 roku wznowiono działalność Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na stanowisko pełnomocnika zatrudniono Panią Edytę Wilk.

Do zadań pełnomocnika min. należy:

     Prowadzenie analizy potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych dotyczących:

            a)  możliwośći dostępu do obiektów użyteczności publicznej;

            b) dostępu do edukacji, leczenia, rehabilitacji i informacji o możliwościach uzyskania   pomocy i wsparcia;

            c) wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i przystosowanie posiadanych mieszkań do    określonych form niepełnosprawnosci;

            d)  inicjowanie, realizowanie lub nadzorowanie relalizacji programów oraz wszelkich form       pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

            e) Pozyskiwanie funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   na środki celowe przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób       niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rutkowskiego 9 w Witnicy; pokój numer 8.

Godziny przyjęć pełnomocnika:

Poniedziałek 8.30-16.30

Wtorek - Piątkek 7.00-15.00.autor:
zatwierdził:
opublikował:
 
 

05-01-2010 00:00
DZIENNIKI URZĘDOWE


autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-01-2010 14:48 przez
 
 

29-12-2006 00:00
Opłata Skarbowa

Od dnia 01 stycznia 2007 r. opłatę skarbową można wpłacać w kasie urzędu lub na konto gminy:

GBS Barlinek o/Witnica
08 8355 0009 0114 4848 2000 0006


autor:
zatwierdził:
opublikował:
 
 

29-12-2006 00:00
Godziny otwarcia kasy

Urząd Miasta i Gminy Witnica podaje godziny urzędowania kasy

od dnia 02 stycznia 2007 r. :

poniedziałki : 8:30 - 16:00


wtorek- piatek : 7:30 - 15:00


autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 09-06-2008 10:55 przez
 
 

Drukuj   
Zgłoś błąd